ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ບໍລິສັດ ເອັມຊີ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

MC Employment Service Sole Co.,Ltd

ສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່:

ບ້ານໂພນທັນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເບີໂທລະສັບ :
(+856) 020 5598 7892
(+856) 020 2992 2287
ເບີຫ້ອງການ :
(+856) 021 416 420
ອີເມວ :

info@mcemploymentservice.com

ເປີດໃຫ້ບໍລິການເວລາ:

08:30 – 17:00 ໂມງ, ວັນຈັນ ເຖິງ ວັນສຸກ (ພັກວັນເສົາ-ວັນອາທິດ)

Facebook